Cenitve nepremičnin

Ena od naših osnovnih dejavnosti je izvajanje ocenjevanja vrednosti nepremičnin skladno z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti MSOV 2013 in vsemi ostalimi veljavnimi predpisi, glede na vrsto ocenjevane nepremičnine in glede na namen ocenjevanja vrednosti nepremičnine. Ocenjevanje vrednosti opravlja pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki ima dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo (SIR) in je vpisan v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin pri SIR-u.

Pri izvajanju večjih projektov ocenjevanja vrednosti nepremičnin sodelujemo z zunanjimi pooblaščenimi cenilci specialnih strok z dolgoletnimi izkušnjami in ustreznimi referencami. Projektna organiziranost našega dela naročnikom zagotavlja kakovostno izvedbo ocenjevanja vrednosti večjega števila različnih vrst nepremičnin v zelo kratkem časovnem obdobju.

Ocenjujemo vse vrste nepremičnin tako stanovanja, stanovanjske hiše, poslovne prostore, zemljišča in kmetije za vse vrste ocene vrednosti in različne namene.

Vrednost nepremičnine je odvisna od tržnih dejavnikov, vrednost posamezne nepremičnine pa določajo dejavniki kot so:

- makro in mikro lokacija nepremičnine

- koristnost ali uporabnost nepremičnine

- privlačnost ali povpraševanje