Za potrebe obdavčitve

Prodali ste nepremičnino ali jo prodajate. V postopku bo potrebno poravnati davek na promet nepremičnin ali davek iz dobička od prodaje kapitala. Finačna uprava vam je določila davek, ki ni sorazmeren z predmetom prodaje (nepremičnino) ker je povzela vrednost iz evidence GURS, ki pa ni upoštevala dejansko stanje nepremičnine. Mogoče pa ste nepremičnino, ki jo sedaj prodajate pridobili na osnovi darila ali dedovanja, za katerega v fazi obdaritve ali dedovanja ni bila navedena prava vrednost nepremičnine, ki ste jo prejeli v dar ali podedovali.

V teh postopkih vam izdelamo oceno tržne vrednosti nepremičnine na dan odtujitve, prejema darila ali dediščine, tako da boste poravnali davek, ki je sorazmeren pošteni tržni vrednosti odtujene  nepremičnine. V postopku ugotovimo ali obstaja osnova za plačilo dobiča od prodaje nepremičnine (razlika med nabavno in prodajno vrednostjo)

Kontaktirajte nas.

 

Kontaktirajte nas