Za potrebe sporov na sodišču

Naročili ste delo gradbenemu izvajalcu in niste zadovoljni z kvaliteto ali količino obračunanih izvedenih del. Ugotavljate množico nepravilnosti, ki jo z izvajalcem ne morete uskladiti. Na osnovi vašega naročila vam bomo po pregledu relevantne dokumentacije izvedli natančen posnetek izvedenih del, primerjali obračun s pogodbeno naročenimi deli, ob tem upoštevali vse zakonske predpise in vam ocenili izvedena dela. 

Lahko pa je tudi nasprotno in vam naročnik ne želi plačati pošteno in kvalitetno izvedenih del. Postopek je enak.