Gradbeni inženiring

Na področju grabenega inženiringa imamo več kot 20 let izkušenj. Zato vam lahko pomagamo pri pripravi projektne in tehnične dokumentacije, pridobivanju upravnih dovoljenj in vam tudi tehnično svetujemo.

Na področju vodenja in izvedbe investicijskih projektov v gradbeništvu vam nudimo celovito storitev vseh aktivnosti pri vodenju in izvedbi, ki zajema strokovno izvedbo aktivnosti v vseh fazah investicijskih procesov v skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1). 

Ponujamo tudi tehnični in finančni nadzor nad gradnjo ter koordinacijo izvajalcev katerega namen je optimizacija stroškov in delovnih procesov in potek del skladno z zastavljenim konceptom, ki je določen z investicijskim programom oziroma s projektno dokumentacijo in zagotavlja izvajanje del v skladu z veljavnimi predpisi.