Nadzor nad izvajanjem GOI del

Izpolnjujemo vse pogoje za izvajanje nadzora nad gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli. Pri strokovnem nadzoru na gradbišču preverimo ali gradnja poteka skladno s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, nadzorujemo kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt, ves čas pa skrbimo, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni roki in finančni okviri.

Še preden se dela začnejo vam pomagamo pri izbiri izvajalcev, med izvajanjem del pa aktivno spremljamo potek gradnje in vas o tem obveščamo, ves čas pa tudi preverjamo količine vgrajenega materiala in cene ter porabljeni delovni čas, na vašo željo pa izvajamo tudi koordinacijo med posameznimi izvajalci. Ob zaključku poskrbimo za obračun izvršenih del.