Projektiranje v gradbeništvu

Za vas izdelamo projektno in tehnično dokumentacijo in pridobimo upravno pravna dovoljenja z vsemi soglasji soglasodajalcev. Izdelamo vam investicijski program z oceno stroškov, projektno nalogo ali pridobimo upravno dovoljenje kot so soglasja ali gradbena dovoljenja. Nudimo tudi organizacijo in koordinacijo izdelave projektov;

Idejni projekt,

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,

Projekt za izvedbo,

Projekt izvedenih del;

pri tem pa racionaliziramo projektno dokumentacijo in predlagamo optimalne rešitve v smislu pocenitve ali hitrejše gradnje.