Vodenje projektov

Po dogovoru izvajamo tudi celovito vodenje projektov; od projektiranja, izbora izvajalcev, gradbenega nadzora do drugih storitev, potrebnih za uspešno izvedbo projektov. Naše delo temelji na partnerskem odnosu vseh udeležencev pri gradnji, učinkovitosti, strokovnosti in preglednosti - s ključnim poudarkom na pripravi vseh potrebnih postopkov in pridobivanju dovoljenj, spremljanju poteka del po sklenjenih pogodbah, izdelavi analiz s predlogi za izboljšave ter na preverjanju skladnosti z načrti in predpisi. V tem sklopu tako ponujamo strokovno pomoč pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, reviziji projektne dokumentacije, pomoč pri izboru izvajalcev, strokovni nadzor, finančni nadzor, spremljamo potek del tako terminsko kot kakovostno, naročamo material ter opremo, preverjamo kvaliteto materiala ter opreme, dobavljene s strani izvajalcev, pripravimo vso dokumentacijo za tehnični pregled in pridobimo uporabno dovoljenje in vse ostalo do zaključka projekta.