Številka nepremičnine: 57

Zazidljivo zemljišče nad Ankaranom

Zemljišče se nahaja v Kolombanu nad Ankaranom, skupne velikosti 1670 m2 in je sestavljeno iz treh parcel. Po PUP Mo Koper so parcele na področju namenske rabe ureditvenega območja za poselitev v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo. Orientacija je južna, Komunalna opremljenost normalna. Na zemljišču je možna pozidava večjega objekta. Poskrbimo tudi za gradbeno dovoljenje in vse ostale postopke.

PRODAMO za 200.000€