Pravne storitve

Ker se našim strankam trudimo ponuditi celovite rešitve, lahko posredujemo pri manjših pravnih zadevah, predvsem tistih, ki se tičejo našega delovnega področja. Usmerjeni smo sestavo vseh vrst pravnih poslov v prometu z nepremičninami (prodajna, darilna, služnostna pogodba…); urejanje vseh vrst zemljiškoknjižne problematike in priprava različnih vrst zemljiškoknjižnih listin (izbrisna dovoljenja, zemljiškoknjižna dovolila…); urejanje premoženjsko-pravnih razmerij na nepremičninskem področju; pridobivanje in urejanje lastninske dokumentacije; priprava  in izvedba vpisa etažne lastnine (vpis v kataster stavb, priprava ustreznega akta o nastanku etažne lastnine, vpis v zemljiško knjigo) in sodelovanje z bankami pri urejanju dokumentacije, ki jo kupci potrebujejo za ustanavljanje hipotekarnih kreditov za potrebe plačila kupnin.