Spori v gradbeništvu

Gradbeništvo je kompleksno področje. Kaj hitro pride do zamude pri izvajanju del, neustrezne izvedbe ali nespoštovanja pogodbenih določil. Zato je potrebno jasno opredeliti predmet pogodbe, časovni termin, obveznosti vseh vpletenih, postopek ob nastanku zamude in morebitne spremembe načrtov ali drugih pogodbenih določil. Kako je to pomembno ponavadi ugotovimo, ko do spora že pride. Temu v izogib je priporočljivo najeti strokovnjaka, ki na podlagi izkušenj ve, katere so najpogostejše napake , ki se pojavljajo v praksi in kako se jim izogniti.